AK List (with pics)

Egyptian AK47 Parts Kit
Galil MAR
Tabuk Sniper
Tabuk Carbine
Tabuk (Folder)
Tabuk
AK-104
AK-102
AK-101
AK47 Pistol Grips
AK47 Folding Stocks
AK47 Plastic Stocks
AK47 Metal Stocks
AK47 Wood Stocks
AK47 Thumbhole Stocks
AK47 Magazine Parts
AK47 Bayonet Parts
AK47 Cleaning Parts
AK47 Front Sight
AK47 Rear Sight
AK47 Bolt & Bolt Carrier
AK47 Bolt & Bolt Carrier
AK47 Fire Control Parts
AK47 Pistol Grip
AK47 Recoil Spring Assembly
AK47 Receiver Cover
AK47 Receiver Parts
AK47 Receivers – Stamped
AK47 Receivers – Milled
Partial (80%) AK47 Receivers
AK47 Receivers
AK47 Lower Handguard
AK47 Upper Handguard
AK47 Muzzle Attachments
Kalantak
VHS
M21A
M21S
M21
WASR -3
CR-21
PA md.97
vz.96 Beryl
vz.96 Mini Beryl
M-95 (5.56)
M-95 (7.62)
APS-95
M85
PM md.93
M92
SVDS
AK-105
AK-103
M91
SKS-M
SKS-D
QBZ-56C
RPK-74M
M-90 (5.56)
M-90 (7.62)
M90A
M90
Nakhjir
KLS-5.56
KLT-7.62
KLF-7.62
KLS-7.62
AL Quds
PM md.90 Carbine
NGV
NGM
AR-SF
PM md.90
StG 943
StG 941
PM md.89
vz.89 Onyks
vz.88 Tantal
StG 942
Type 88
Type 88 (Folder)
Type 88
CZ 2000 Kr
CZ 2000 Kratky
CZ 2000
MPi-AKS-74NK
PA md.86 Commando
PA md.86
MG-1M (.308)
MG-1M (54R)
MG-1
INSAS
MPi-AKS-74N
MPi-AK-74N
MPi-KMS
AR-M1F
AR-M1
M84
M82A
M82
M80A
M80
Type 80
M-78/83S
R-6
R-5
R-4
M-82
ASH-82
Galil Sniper
Galil ARM (7.62)
Galil ARM (5.56)
AL Kadesiah
Maadi Misr
Type 79
AKS-74U
M-78 (.308)
M-78 (5.56)
M-78 (7.62)
ASH-78
M77AB (AKM)
M77AB1 (RPK)
M77B1 (RPK)
M77B1 (AKM)
M77
M-76 (5.56)
M-76 (7.62)
M76
RPKS-74
RPK-74
AK-74N
AK-74
Maadi Misr (Crutch)
MPi-KM-72
LMG K-74
PSL
Galil SAR (7.62)
Galil SAR (5.56)
Galil AR (.308)
Galil AR (5.56)
M72AB1N
M72B1N
M72B1
M72B
M72A
M72
Kbk AKMS
Kbk AKM
Kbk-G Wz.1960/72
MPi-KMS-72
M-71 (5.56)
M-71 (7.62)
M70AB3
M70B3
M70AB2N
M70B1N
M70AB2
M70B1 (2nd Pattern)
MPi-KMS-/S1
M70AB1
M70B1
M70AB
M70AB
M70A
M70
AMP-69
PKM
Type 68 (Folder)
Type 68
PM md.63 G
md. 66
AIMS
PM md.65
AMD-65
MPi-KM
PM md.64
PM md.63
AKS-63D
AK-63
AKM-63
M-62 (5.56)
M-62 (7.62)
PK
Type 56-2 (AKMS)
Type 56-1 (AKMS)
Type 56 (AKM)
M-22
AK-55
RPKS
RPK
AKMS
Vz.58V
Vz.58
Type 58 (Folder)
Type 58
MPi-KmS
MPi-K
AKKS
AKK
AKM